Zásady GDPR
Informace o zpracování osobních údajů
Zásady používání souborů cookies:

Za účelém zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookies. Jde o malé soubory, které ukládají anonymizované informace o vašem prohlížeči.

Co soubory umožňují?
• zapamatovat si obsah vašeho nákupního seznamu
• analyzovat výkon našeho webu a ostatních prodejních kanálu (google analytics)
• zvýšit uživatelské pohodlí webu.

Jak soubory cookies zakázat:

Soubory cookies lze pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout, nebo nastavit užívání pouze vybraných. Nastavení soukromí naleznete v menu vašeho internetového prohlížeče.

Prohlášení o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/es
(dále jako "gdpr" nebo "nařízení").

Správce a zpracovatel vašich osobních údajů:
Vítek Prchal
se sídlem: Lidická 841/15; 67401 Třebíč
IČ: 02721040
Živnostník zapsán v živnostenském rejstříku M.Ú. Třebíč
(dále jako „společnost“)

Zpracováváme tyto vaše osobní údaje:
jméno, příjmení, kontaktní email, telefon a další nezbytné relevantní údaje v souvyslosti s poskytováním produktů či služeb a jejich doručení.

Ke zpracování těchto údajů pro potřeby poskytování produktu a dorućení zboží není nezbytný souhlas.

účelem zpracování vašich osobních údajů je pŕedevším plnění smluvního vztahu a poskytování vámi poptaných služeb. Dalším účelem zpracování osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a jiných marketingových aktivit z důvodu oprávněného zájmu.

Z naší strany nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.
Zásady zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme: Zákonným, korektním a transparentním způsobem. Pouze v nezbytném množství a pro uvedené účely. Za použití technického zabezpečení osobních údajů, pouze po nezbytnou dobu pro dané účely.

Příjemci osobních údajů:
Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám ani externím zpracovatelům či dalším příjemcům.

Doba uložení osobních údajů:
Osobní shromaždujeme pouze po dobu nezbytnou pro naplnění výše uvedených účelů. Nejdéle však do doby, než nastane důvod, na jehož základě Vaśe osobní údaje nebudeme moci pro uvedený účel již dále zpracovávat. 

Práva subjektu osobních údajů:
Jako subjekt osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět. Požadovat po společnosti informaci, zda a jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány. Právo na poskytnutí kopií Vašich osobních údajů a další podrobnosti o zpracování. Na přístup k Vašim osobním údaků, které můžete požadovat aktualizovat, opravit nebo vymazat.

Máte právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, požádat o omezení zpracovávání osobních údajů jakož i na přenositelnost osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na úřad pro ochranu osobních údajů.

Vaše práva můžete uplatnit níže uvedenými způsoby:
– na email: info@mazlickovky.cz
– písemě na adresu: Lidická 841/15, 67401 Třebíč, Česká Republika
– telefonicky: +420 604 762 770

Heuréka – ověřeno zákazníky:
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.